Assimilatiebelichting aanschaffen ?

 

Plannen om te investeren in assimilatiebelichting ?

Diverse glasgroentetelers hebben plannen om te investeren in assimilatiebelichting. Om op deze manier een jaarrond productie te kunnen leveren en afnemers aan zich te binden. Natuurlijk wilt u het risico op brand die ontstaat in uw belichtingsinstallatie zo klein mogelijk houden. Daarom is het belangrijk om bij de investering de juiste afwegingen te maken. Denk hierbij aan de keuze van belichting, de juiste aanleg en de consequenties voor andere installaties en materialen in de kas.

Onze adviezen:

• Investeer in armaturen met een metalen behuizing.

• Laat u goed adviseren door een deskundige, erkende adviseurs en installateurs.

• Laat uw belichtingsinstallatie alleen aanleggen door een erkend elektrotechnisch installatiebureau.

• Laat uw installatie keuren volgens de Belgische wetgeving. Maak vooraf afspraken met uw installateur over het opmaken van het inspectierapport. Een deel van deze inspectie vindt namelijk plaats tijdens de aanleg van de elektrische installatie.

• Schermdoek vervangen? Investeer dan in brandvertragende materialen (schermdoeken en folies) die voldoen aan NTA8825. 

• De juiste afstand tussen een belichtingsarmatuur, schakelkast en schermdoek vergroot de brandveiligheid op uw bedrijf. Minimale afstand tussen schermdoek en belichtingsapparatuur, in centimeters:

Type   belichtingsarmatuur

Brandvertragend
  schermdoek
  volgens NTA 8825, klasse 1
 

Brandvertragend
  schermdoek
  volgens NTA 8825, klasse 2
 
 

​Metalen armatuur,   volledig gesloten, voorzien van KEMA – keur (armaturen met elektronische   voorschakeling, geen koeling nodig)

​20

​20 of 45*

​Remote systeem   (lamp en reflector apart van armatuur), afstand tot doek geldt voor lamp en   reflector

​20

​20 of 45*

​Metalen armaturen,   niet gesloten

​20

​45

​Kunststofarmaturen   armaturen

​20

​100

    * Als de armaturen onder het schermpakket geplaatst zijn geldt een minimale afstand van 45 centimeter.


Investeer ook in goed onderhoud
Een goed onderhouden belichtingsinstallatie verhoogt het rendement van uw belichting, de veiligheid en de betrouwbaarheid van de totale installatie. U verkleint eveneens het risico op uitval, defect en brand.

Wat is het grootste risico aan uw gewassen:

U loopt het risico dat na een defect of brand, de planten in het donker staan waardoor u mogelijk teeltplanschade oploopt. Dit kan u afdekken met een aanvullende lichtdekking op uw gewassenverzekering.

Voor verdere inlichtingen over dit tema, neem contact op met ons.