gewassen

De Levensverzekering van uw bedrijf lees meer...

U kan nog zo goed verzekerd zijn voor uw serres, gebouwen en bedrijfsmiddelen, zonder een degelijke gewassenverzekering kan u hier een serieuze financiële kater aan overhouden. De gevolgschade, is het nu door brand, van buitenkomende weersinvloeden of door het uitvallen van de moderne technologische installaties, is vaak groter dan de schade zelf.

Veel voorkomende schades in de glastuinbouw zijn:

Weersinvloeden: 

  • Hagelschade
  • Storm
  • Waterschade/overlopen van goten

Invloeden ten gevolge van het falen uw instalaties:

  • Onjuist functioneren van de voedingsunit
  • Doorbreken van ondergrondse leidingen
  • Uitvallen van de assimilatiebelichting
  • defect aan de verwarming.
  • enz, ...

Andere invloeden:

  • Vandalisme.
  • Brand
Voor welke risico's kan u zich indekken.

 

Brand:

Niet enkel de rechtstreekse- maar ook onrechtstreekse schade kan u laten verzekeren. Voorbeelden in de prakijk zijn o.a. de extra kosten voor het doseren van CO2 na brand in de WKK installatie; de extra kosten voor het inkopen van stroom voor de assimilatiebelichting na een brand.

Weersinvloeden:

Hagel, storm of andere weersinvloeden zijn verzekerbaar evenals de gevolschade door kouval of wortelschade na het overlopen van de goten. 

Klimaat:

Schade als gevolg van een defect aan de verwarmingsinstallatie of luchtramen.

Falen van watergeefsystemen:

Denk aan schade door het onjuist functioneren van de voedingsunit of het breken van een ondergrondse leiding waardoor uw planten flauw hangen.

Assimilatiebelichting:

De laatste jaren wordt er meer en meer belicht in de glastuinbouw. Hierdoor is er een extra risico ontstaan dat vroeger niet bestond. Dit risico kan u afdekken met een verzekering maar u kan ook kiezen voor een extra preventieplan met de garantie dat bij een mankement de leverancier binnen afzienbare tijd de installatie gerepareerd heeft. Wij kunnen u hierin verder adviseren.

Vandalisme:

Helaas komt het wel eens voor dat er grote schade ontstaat door vandalimse. Dit is ook verzekerbaar in onze polis op maat.

 

 

 

Polis op maat:

Elke tuinbouwbedrijf is verschillend. U kan dan ook rekenen op een persoonlijke aanpak !!